Hot News :

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผุ้สูงอายุตำบลยาง ประชุมพิจารณาค่าตอบแทน CG ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 10:47

     วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลยาง ประชุมพิจารณาโครงการค่าบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตตำบลยาง ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ