Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง อบต.
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

วันที่ 10,12,17 พฤษภาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง และคณะกรรมการออกตรวจนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2565

     วันที่ 11,12,17 พฤษภาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง และคณะกรรมการ ได้ทำการออกตรวจนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางกลาง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจันทรังษี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยาง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาบุญ เพื่อเป็นการตรวจนิเทศในด้านการ่จัดการเรียนการสอนต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

[ 17-05-2565 ] Hits:4

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลยาง จัดโครงการจิตอาสาสร้างสนามเด็กเล่น ประจำปีงบประมาณ 2565

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลยาง ได้จัดกิจกรรม "โครงการจิดอาสาสภาเด็กและเยาวชนตำบลยาง สร้างสนามเด็กเล่น BBL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางกลาง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้สามารถของเด็กและเยาวชนตำบลยาง ให้มีความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้สำหรับพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชนของตำบลยาง

[ 11-05-2565 ] Hits:5

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ออกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ในเขตตำบลยาง

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้มอบหมายให้ สิบเอกผดุงศักดิ์ สรแสง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน, นายนิยม สาระปัญญา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข, นายวรวิทย์ เสริมทองหลาง ตำแหน่งจ้างเหมาบริการแม่บ้าน ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และกักตัวจนครบกำหนด 10 วัน ในเขตตำบลยาง เพื่อฆ่าและทำลายเชื้อให้หมดไป และสร้างความมั่นใจให้กับบ้านเรือนที่อยุ่ใกล้เคียงที่เชื้อโรคจะไม่กลับมาแพร่ระบาดอีก

[ 09-05-2565 ] Hits:13

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรม Kick off และตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม วัดบ้านหนองคู

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรม Kick off และตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม, พลัง(บวร), จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนและกิจกรรม 1 ตำบล 1 วัด ผลิตคลังยา คลังอาหาร โดยมีท่านวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านหนองคู ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน ...

[ 08-05-2565 ] Hits:17

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ