Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง อบต.
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสังคม สุทธัง พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ยาง จัดทำกิจกรรม 5 ส ถนนทางเข้าบ้านทุ่งพัฒนา ม.12

     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ยาง ร่วมกันจัดทำกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning day และกิจกรรม 5 ส บริเวณถนนปากทางเข้าหมู่บ้านทุ่งพัฒนา ม.12 และปากทางเข้าหมู่บ้านโนนป่าเลา ม.6 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อตัดหญ้าและกิ่งไม้สองข้างทางให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม ช่วยให้การสัญจรไปมาของประชาชนมีความคล่องตัว สะดวก ปลอดภัย...

[ 01-08-2565 ] Hits:38

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายสังคม สุทธัง เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมบ้านหนองคู ตำบลยาง

     วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ณ บ้านหนองคู ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำบุญตักบาตรและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

[ 30-07-2565 ] Hits:38

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมการประชุมสัญจรของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลยาง

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมการประชุมสัญจรของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลยาง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านปลาขาว ม.3 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุตำบลยางและเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเพิ่มเติม ซึ่งสมาชิกจะได้รับสิทธิเงินสวัสดิการ ได้แก่ กรณีนอนโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต เป็นการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในระดับชุมชน

[ 29-07-2565 ] Hits:36

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2565

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแสดงถึงถวามจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านของพสกนิกรชาวอำเภอน้ำยืนทุกหมู่เหล่า และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทยทุกคน

[ 28-07-2565 ] Hits:40

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ