นายสังคม สุทธัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สิบตำรวจโทธนกฤต แสงหิรัญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนชาวตำบลยาง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

รณณรงค์ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ไร้ซึ้งสิ่ง ปฏิกูล

รณณรงค์ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ไร้ซึ้งสิ่ง ปฏิกูล

[ 29-01-2564 ] Hits:61

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

[ 15-11-2563 ] Hits:335

รณรงค์ตรวจสอบความปอดภัยวันลอยกระทง ประจำปี 2563

รณรงค์ตรวจสอบความปอดภัยวันลอยกระทง ประจำปี 2563

[ 31-10-2563 ] Hits:305

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ