Hot News :

วันนี้ (16 ส.ค. 64) องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวาระที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

วันจันทร์, 16 สิงหาคม 2564 09:56

     วัวันนี้ (16 ส.ค. 64) องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวาระที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. การโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ