ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงรจัดนิทรรศการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

ร่วมโครงรจัดนิทรรศการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความเป็นเลิศ…

13-01-2561 Hits:13

ร่วมฉลองกุฎเจ้าอาวาส กุฏที่พักสงฆ์ หอระฆัง โรงครัว เมรุและศาลาพักญาติ ณ วัดป่าจันทรังษี

ร่วมฉลองกุฎเจ้าอาวาส กุฏที่พักสงฆ์ หอระฆัง โรงครัว เมรุและศา…

12-01-2561 Hits:7

 ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน  ประชาชนจิตอาสาจัดโครงการ ซ่อมเมิ่งอยู่เด้อเยาวชนตำบลยาง เฮ็ดหยังเกาะ กับกิจกรรสองล้อจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดป่าจันทรังษี

ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ประชาชนจิตอาสาจัดโครงการ ซ่อมเมิ่ง…

06-01-2561 Hits:8

ร่วมมอบกระเช้าของขวัญ ต้อนรับปีใหม่ 2561

ร่วมมอบกระเช้าของขวัญ ต้อนรับปีใหม่ 2561

04-01-2561 Hits:10

ร่วมกิจกรรมการแสดงออกของเวทีเพื่อชาวน้ำยืน ถนนคนเดิน ตลาดประชารัฐ สระ 200 ปี อ.น้ำยืน

ร่วมกิจกรรมการแสดงออกของเวทีเพื่อชาวน้ำยืน ถนนคนเดิน ตลาดประ…

29-12-2560 Hits:8

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาออกเก็บขยะตามไหล่ทาง เพื่อให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น บริเวณปากทางเข้าบ้านปลาขาว

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาออกเก็บขยะตามไหล่ทาง เพื่อให้น่าอยู่ยิ่งขึ…

13-12-2560 Hits:24

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00

ราคากลาง

ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจันทรังษี [ 02/11/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนป่าเลา (ซอยกลางบ้าน) หมู่ที่ 6 [ 11/08/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. (ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 11/08/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยาง [ 11/08/60 ]
ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านปลาขาว (ซอยหน้าวัด) หมู่ที่ 3 [ 11/08/60 ]
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเรืองศรี (ซอยหน้าวัด – ทล.2171) หมู่ที่ 11 [ 11/08/60 ]
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางกลาง หมู่ที่ 1 (ซอยสุขสำราญ) [ 11/08/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านศรีอุดร หมู่ที่ 7 [ 11/08/60 ]
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขาวสะอาด (ซอยนายพิณ) หมู่ที่ 2 [ 11/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเรืองศรี ม.11 [ 11/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านปลาขาวใน (ซอยศาลา) หมู่ที่ 10 [ 02/08/60 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 02/08/60 ]
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านเนินงาม หมู่ที่ 8 [ 02/08/60 ]
ประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 9 [ 11/08/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมลูกรัง บ้านบูรพา (สายทางหลวงชนบท – เขตตำบลเกาขาม) หมู่ที่ 5 [ 14/03/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมลูกรังภายในบ้านหนองตาบุญ (สายหนองตาบุญ – หนองฮ้าง) หมู่ที่ 9 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 14/02/60 ]
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 [ 13/12/59 ]
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 [ 11/11/59 ]
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 [ 22/09/59 ]
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 [ 22/09/59 ]
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 [ 07/09/59 ]
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ 2 กันยายน 2559 [ 02/09/59 ]
รายงานการประมาณราคากลาง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 [ 25/08/59 ]
รายงานการประมาณราคากลาง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 (ชุด1) [ 25/08/59 ]
รายงานการประมาณราคากลาง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 (ชุดที่2) [ 25/08/59 ]
รายงานการประมาณราคากลาง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 (2) [ 09/08/59 ]
รายงานการประมาณราคากลาง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 [ 05/08/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปลาขาวใน หมู่ที่ 10 (ซอยศาลา) [ 29/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 9 [ 10/02/59 ]
กำหนดราคากลางงานก่อสร้างวันที่ 15 มีนาคม 2559 [ 15/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปลาขาวใหม่ หมู่ที่ 13 [ 29/01/59 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองตาบุญ ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (2) [ 10/02/59 ]
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 14/01/59 ]