Hot News :
วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2563 10:20

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปลาขาว หมู่ที่ 3 สายโนนม่วง-คำกลาง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปลาขาว หมู่ที่ 3 สายโนนม่วง-คำกลาง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Poll

ประชาชนชาวตำบลยาง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ