Hot News :
วันจันทร์, 02 ตุลาคม 2560 11:07

เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นั้น

Poll

ประชาชนชาวตำบลยาง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ