Hot News :

ข่าวกิจกรรม

โครงการรู้รอดปลอดภัย สร้างทักษะเด็ก กู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน วันที่ 23 สิงหาคน 2562 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลยางได้เข้าร่วม โครงการ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลยางได้เข้าร่วม วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนตำบลยางได้จัด พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง วันที่ 28 มีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ กศน.ให้ความรู้กับประชาชน
โครงการคลองสวยน้ำใส ครั้งที่ 2 ร่วมกับ นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ณ.ห้วยฝั่งแดง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลยางได้จัด กิจกรรม Big Cleaning Day อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้มอบเสื้อ ให้แก่ อปพร. 
เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ประชาชนชาวตำบลยาง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ