Hot News :

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมการประชุมสัญจรของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลยาง

วันศุกร์, 29 กรกฎาคม 2565 14:20

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมการประชุมสัญจรของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลยาง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านปลาขาว ม.3 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุตำบลยางและเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเพิ่มเติม ซึ่งสมาชิกจะได้รับสิทธิเงินสวัสดิการ ได้แก่ กรณีนอนโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต เป็นการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในระดับชุมชน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ