Hot News :

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมการประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลยาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2565 11:24

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมการประชุมสัญจรของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลยาง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านปลาขาวใน ม.10 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ กิจกรรมการดำเนินงานในตำบลยาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาและอุปสรรคของประชาชนที่มีความเดือนร้อนและปัญหาในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมากำหนดแนวทางร่วมกันจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมจาก ฝ่ายปกครองอำเภอน้ำยืน ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในเขตตำบลยาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาง อสม.และประชาชนทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ