Hot News :

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาวร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยาง มอบวัสดุทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19

วันศุกร์, 10 มิถุนายน 2565 11:01

     วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาวร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยาง ได้มอบวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการโครงการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค Covid-19 ในกลุุ่มเสี่ยง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาว อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ