Hot News :

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลยาง 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2565 10:24

     วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลยาง 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกำหนดโครงการที่จะดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 ในเขตตำบลยาง รับทราบปัญหา ความต้องการของประ่ชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สะดวก สบาย และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาขนอย่างยั่งยืน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ