Hot News :

วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2565

วันจันทร์, 11 เมษายน 2565 14:56

     วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้จัดตั้งจุดตรวจรอง/ด่านตรวจในชุมชน จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.จุดตรวจรองบริเวณสามแยกทางเข้าชุมชนปลาขาว 2.ด่านชุมชนบ้านยางกลาง ม.1 และ 3.ด่านชุมชนบ้านปลาขาว ม.3 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 และเพื่อบริการประชาชนที่เดินทางในเทศกาลสงกรานต์และสัญจรไปมา ให้มีความสะดวก คล่องตัว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและลดการเกิดอุบัติเหตุ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ