Hot News :

สรุปข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอังคาร, 14 กันยายน 2564 10:56

     สรุปข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ