Hot News :

วันนี้ (19 ส.ค. 64) นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ฯ ในเขตตำบลยาง

วันพฤหัสบดี, 19 สิงหาคม 2564 09:48

     วัวันนี้ (16 ส.ค. 64) วันนี้ (19 ส.ค. 64) นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ แก่นายสร้อยทอง ลายทอง บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 6 บ้านโนนป่าเลา ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน หัวหน้าส่วนราชการ นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาว อสม. และชาวบ้านโนนป่าเลาทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างสูงที่ให้การอนุเคราะห์และโอกาศแก่ผู้ยากไร้ และขอขอบคุณผู้ร่วมพิธีในวันนี้เป็นอย่างสูง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ