ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพ

14-02-2561 Hits:6

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

14-02-2561 Hits:11

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

14-02-2561 Hits:40

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค"

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธี…

14-02-2561 Hits:14

วันที่ 27 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางได้จัดกิจกรรมอบรบทำบายศรีสู่ขวัญ

วันที่ 27 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางได้จัดกิจกรรมอ…

14-02-2561 Hits:48

สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์ จ.อุบลราชธานีร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์ จ.อุบลราชธานีร่วมก…

14-02-2561 Hits:40

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

Share

 

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลยาง โดยท่าน
นายสังคม ทุทธัง นายก อบต.ยาง
ส.ต.ท. ธนกฤต แสงหิรัญ ปลัตอบต.ยาง
นายสุรพงษ์ กาญจนพัฒ กำนันตำบลยาง
นางศิริพร ไชยสิงห์ ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ส.อ. นิสิต นนทศรี ประชาสัมพันธ์ อบต.ยาง
ได้มอบใบประกาศ,และของชำร่วยให้แก่ คุณยาย นาคแก้ว
พินากัน อายุ 109 ปี บ้านเลขที่ 111/1 ม.2 ผู้สูงวัยสุขภาพดี