ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:43

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต.

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต.

14-02-2561 Hits:61

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด

14-02-2561 Hits:58

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

14-02-2561 Hits:60

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือน

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือน

14-02-2561 Hits:53

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:51

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

Share

 

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลยาง โดยท่าน
นายสังคม ทุทธัง นายก อบต.ยาง
ส.ต.ท. ธนกฤต แสงหิรัญ ปลัตอบต.ยาง
นายสุรพงษ์ กาญจนพัฒ กำนันตำบลยาง
นางศิริพร ไชยสิงห์ ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ส.อ. นิสิต นนทศรี ประชาสัมพันธ์ อบต.ยาง
ได้มอบใบประกาศ,และของชำร่วยให้แก่ คุณยาย นาคแก้ว
พินากัน อายุ 109 ปี บ้านเลขที่ 111/1 ม.2 ผู้สูงวัยสุขภาพดี