ข่าวประชาสัมพันธ์
งานผลไม้และของดี อำเภอน้ำยืน

งานผลไม้และของดี อำเภอน้ำยืน

14-02-2561 Hits:14

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

14-02-2561 Hits:14

เมื่อวันที่ 25 พฤษพาคม 2561 องค์บริหารส่วนตำบลยาง

เมื่อวันที่ 25 พฤษพาคม 2561 องค์บริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:31

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงาน

14-02-2561 Hits:30

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

14-02-2561 Hits:41

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

14-02-2561 Hits:68

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ไทยคัพ"มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และฟุตบอล"ไทยคัพ"มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ที่ทางอำเภอน้ำยืนจัดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายพระพรวันปิยะมาหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง นำโดยนายสังคม สุทธัง นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนในชุมชน ร่วมถวายพระพรวันปิยะมาหาราช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้จัดกิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง สามัญสมัยที่ 1/2557

เมื่อวันที่ 7-21 เมษายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง สามัญ สมัยที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 13 เมษายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก จังหวัดมุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก จังหวัดมุกดาหาร 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 14 of 14