ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมออกกำลังกาย

มหกรรมออกกำลังกาย

14-09-2561 Hits:8

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

15-08-2561 Hits:10

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส

10-08-2561 Hits:11

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง"

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง…

03-08-2561 Hits:7

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

31-07-2561 Hits:12

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

19-07-2561 Hits:8

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลยางผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลยางประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2558

กำหนดระยะเวลาชำระภาษี

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์

2. ภาษีป้าย  1 มกราคม - 31 มีนาคม 

3. ภาษีบำรุงท้องที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน

4. ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นับตั้งแต่ประกอบกิจการและต่อใบอนุญาติทุกๆปี

5.ค่าใบอนุญาติขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ชำระค่าธรรมเนียมรายปีได้ที่ อบต.ยาง

ติดต่อสอบถาม 045-859456

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมผูกผ้าเตรียมงานรับเสด็จฯ ที่โรงเรียน ตชด.คำสะอาด

    วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง นำทีมงานร่วมผูกผ้าเตรียมงานรับเสด็จฯ  ที่โรงเรียน ตชด.คำสะอาด

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรม การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2559

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง จัดโครงการฝึกอบรม การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2559 และได้รับเกียรติจากท่าน ดร. พงษ์พิมล คำลอย เป็นวิทยากรในการอบรม ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

    วันที่ 12 เมษายน  2559 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง  จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2559  มีการประกวดกิจกรรมออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ.โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พศ. 2556 ประจำปีการศึกษา 2559

    วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พศ. 2556 ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่านตำบลยาง วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่านตำบลยาง

อ่านเพิ่มเติม...