ข่าวประชาสัมพันธ์
  ร่วมกิจกรรมนันทนาการโรงเรียนผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมกิจกรรมนันทนาการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต…

18-09-2560 Hits:4

 ร่วมกิจกรรมนันทนาการโรงเรียนผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

ร่วมกิจกรรมนันทนาการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำ…

15-09-2560 Hits:5

กิจกรรมตอนเช้า ศพด.วัดป่าจันทรังษี ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

กิจกรรมตอนเช้า ศพด.วัดป่าจันทรังษี ในสังกัดองค์การบริหารส่วน…

13-09-2560 Hits:6

 บุญมหาสังฑทาน ประจำปี 2560 ณ วัดป่าจัทรังษี ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

บุญมหาสังฑทาน ประจำปี 2560 ณ วัดป่าจัทรังษี ต.ยาง อ.น้ำยืน …

12-09-2560 Hits:6

ประชาส้มพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานงานประเพณี บุญมหาสังฑทาน ประจำปี 2560

ประชาส้มพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานงานประเพณี บุญมหาส…

08-09-2560 Hits:10

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงวัย กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงวัย กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์…

08-09-2560 Hits:25

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ไทยคัพ"มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และฟุตบอล"ไทยคัพ"มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ที่ทางอำเภอน้ำยืนจัดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายพระพรวันปิยะมาหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง นำโดยนายสังคม สุทธัง นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนในชุมชน ร่วมถวายพระพรวันปิยะมาหาราช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้จัดกิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง สามัญสมัยที่ 1/2557

เมื่อวันที่ 7-21 เมษายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง สามัญ สมัยที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 13 เมษายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก จังหวัดมุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก จังหวัดมุกดาหาร 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 9 of 9