ข่าวประชาสัมพันธ์
  ร่วมกิจกรรมนันทนาการโรงเรียนผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมกิจกรรมนันทนาการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต…

18-09-2560 Hits:4

 ร่วมกิจกรรมนันทนาการโรงเรียนผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

ร่วมกิจกรรมนันทนาการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำ…

15-09-2560 Hits:6

กิจกรรมตอนเช้า ศพด.วัดป่าจันทรังษี ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

กิจกรรมตอนเช้า ศพด.วัดป่าจันทรังษี ในสังกัดองค์การบริหารส่วน…

13-09-2560 Hits:7

 บุญมหาสังฑทาน ประจำปี 2560 ณ วัดป่าจัทรังษี ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

บุญมหาสังฑทาน ประจำปี 2560 ณ วัดป่าจัทรังษี ต.ยาง อ.น้ำยืน …

12-09-2560 Hits:6

ประชาส้มพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานงานประเพณี บุญมหาสังฑทาน ประจำปี 2560

ประชาส้มพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานงานประเพณี บุญมหาส…

08-09-2560 Hits:10

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงวัย กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงวัย กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์…

08-09-2560 Hits:25

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ไทยคัพ"มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และฟุตบอล"ไทยคัพ"มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ที่ทางอำเภอน้ำยืนจัดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตร สงน้ำพระ เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

วันที่ 13 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ร่วมกันทำบุญตักบาตร สงน้ำพระ เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ของตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลยางจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 12 -13 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาทางองค์กรานต์บริหารส่วนตำบลยางโดยวันที่ 12 เมษายน 2558 ได้จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว มีการแสดงบนเวที ของพนักงาน คณะครู ผดด.และผช.ผดด นักเรียนทำงานช่วงปิดเทอม พี่น้องชาวตำบลอย่างทั้ง13 หมู้บ้าน การประกวดร้องเพลง วันที่ 13 เมษายน 2558 จัดขบวนแห่นางสงกรานต์ภายในชุม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและประทับใจพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลยางของเรา 

อ่านเพิ่มเติม...

แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ประจำปี 2558

     แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานสงกรานต์บ้านเฮา วันที่ 12 - 13 เมษายน 2558 ม่วนซื่นกันสู่ผู้สู่คนเด้อคร้าาา

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเดินทางไปศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย

เมื่อวันที่ 30  มกราคม 2558  เดินทางไปศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยคณะครูจากศูณย์พัฒนาเด็กเล็ก โโยได้รับการต้อนรับจากคณะบริหารและพนักงานส่วนตำบลบุเปือยเปนอย่างดี เป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลยางและบ้านโนนเรืองศรีร่วมประชาคมเรื่องการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กฯ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีและบ้านโนนเรืองศรีร่วมประชาคมเรื่องการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กฯผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอขอบคุณชาวบ้านโนนเรืองศรีทุกท่านที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาและให้ความร่วมมือในการพัฒนาทัองถิ่นด้วยดีตลอดมา

อ่านเพิ่มเติม...