ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:43

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต.

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต.

14-02-2561 Hits:61

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด

14-02-2561 Hits:58

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

14-02-2561 Hits:60

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือน

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือน

14-02-2561 Hits:53

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:51

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยางได้จัด โครงการดวงตาแจ่มใส่ สุขใจยาวนานแก้ปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต.

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต. จัดโครงการอบนมฟื้นฟูหน่วย SRRT หรือหน่วยเครื่อนที่เร็ว วันที่ 28 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 3 (ปักลด)
ระหว่างวันที่ 26มิถุนายน - 28 กรกฏาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
"จิตอาสา สร้างป่ารักษาน้ำ"
ประจำปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือน

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือนตามหลักตามหลัก ๓RS 
(ใช้น้อยใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ไหม)

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุสัปดาห์แรก

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 15