ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพ

14-02-2561 Hits:5

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

14-02-2561 Hits:10

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

14-02-2561 Hits:39

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค"

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธี…

14-02-2561 Hits:13

วันที่ 27 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางได้จัดกิจกรรมอบรบทำบายศรีสู่ขวัญ

วันที่ 27 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางได้จัดกิจกรรมอ…

14-02-2561 Hits:47

สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์ จ.อุบลราชธานีร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์ จ.อุบลราชธานีร่วมก…

14-02-2561 Hits:40

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงานในการบริหารงานและดำเนินงานของ ผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยาง จะดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาในการบริหารงานและการดำเนินงานของผู้ริหาร ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยครวามเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

 

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลยาง โดยท่าน
นายสังคม ทุทธัง นายก อบต.ยาง
ส.ต.ท. ธนกฤต แสงหิรัญ ปลัตอบต.ยาง
นายสุรพงษ์ กาญจนพัฒ กำนันตำบลยาง
นางศิริพร ไชยสิงห์ ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ส.อ. นิสิต นนทศรี ประชาสัมพันธ์ อบต.ยาง
ได้มอบใบประกาศ,และของชำร่วยให้แก่ คุณยาย นาคแก้ว
พินากัน อายุ 109 ปี บ้านเลขที่ 111/1 ม.2 ผู้สูงวัยสุขภาพดี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค"

 

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค"กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 27 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางได้จัดกิจกรรมอบรบทำบายศรีสู่ขวัญ

 

วันที่ 27 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางได้จัดกิจกรรมอบรบทำบายศรีสู่ขวัญจาก กลุ่มสภาเด็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ร่วมด้วยช่วยกัน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์ จ.อุบลราชธานีร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

 

สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์ จ.อุบลราชธานีร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง 
ได้มอบโล่ห์เกียรติบัตร,ใบประกาศเกียรติคุณ และ อาหารเสริมให้ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ อบต.ยาง
ชื่อนายสอนมงคล อายุ 102 ปี ม.13 ตำบลยาง
ได้แก่ 
1. นายชัยวัฒน์ ณรงค์ชัย รองนายก
2. นายสมหวัง ลวดลาย เลขานุการนายก
3. นางศิริพร ไชยสิงห์ ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
4. นายนิสิต นนทศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 14