ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:43

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต.

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต.

14-02-2561 Hits:61

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด

14-02-2561 Hits:58

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

14-02-2561 Hits:60

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือน

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือน

14-02-2561 Hits:53

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:51

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2557

Share

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ใคร่ขอความร่วมมือมายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของ"รงเรือนที่ใช้ประกอบกิการค้าต่างๆ เพื่อหารายได้ เช่น ประกอบกิจการ ร้านค้า ให้เช่า ร้านเสริมสวย โรงสีข้าวหรือค้าขายอื่นๆ เพื่อหารายได้ หรือเจ้าของป้าย ได้ไปยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีป้าย(แบบ ภ.ร.ด.2) และ(ภ.ป.1) ตามลำดับ ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ตามวันและเวลาราชการ