ข่าวประชาสัมพันธ์
งานผลไม้และของดี อำเภอน้ำยืน

งานผลไม้และของดี อำเภอน้ำยืน

14-02-2561 Hits:14

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

14-02-2561 Hits:14

เมื่อวันที่ 25 พฤษพาคม 2561 องค์บริหารส่วนตำบลยาง

เมื่อวันที่ 25 พฤษพาคม 2561 องค์บริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:31

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงาน

14-02-2561 Hits:30

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

14-02-2561 Hits:41

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

14-02-2561 Hits:68

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00

ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2557

Share

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ใคร่ขอความร่วมมือมายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของ"รงเรือนที่ใช้ประกอบกิการค้าต่างๆ เพื่อหารายได้ เช่น ประกอบกิจการ ร้านค้า ให้เช่า ร้านเสริมสวย โรงสีข้าวหรือค้าขายอื่นๆ เพื่อหารายได้ หรือเจ้าของป้าย ได้ไปยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีป้าย(แบบ ภ.ร.ด.2) และ(ภ.ป.1) ตามลำดับ ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ตามวันและเวลาราชการ