ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:43

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต.

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต.

14-02-2561 Hits:61

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด

14-02-2561 Hits:58

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

14-02-2561 Hits:60

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือน

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือน

14-02-2561 Hits:53

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:51

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวให้ผู้ยังค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 ได้ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่โดยเร่งด่วน

Share

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2557 ยังไม่แล้วเสร็จ ยังมีประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่อีกเป็นจำนวนมากยังไม่ได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่เพื่อให้การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่าน ได้กรุณาประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวให้ผู้ที่ยังค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ดังกล่าว กับองค์การบริหารส่วนตำบลยางโดยเร่งด่วนต่อไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาง