ข่าวประชาสัมพันธ์
งานผลไม้และของดี อำเภอน้ำยืน

งานผลไม้และของดี อำเภอน้ำยืน

14-02-2561 Hits:14

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

14-02-2561 Hits:14

เมื่อวันที่ 25 พฤษพาคม 2561 องค์บริหารส่วนตำบลยาง

เมื่อวันที่ 25 พฤษพาคม 2561 องค์บริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:31

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงาน

14-02-2561 Hits:30

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

14-02-2561 Hits:41

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

14-02-2561 Hits:68

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00

ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวให้ผู้ยังค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 ได้ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่โดยเร่งด่วน

Share

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2557 ยังไม่แล้วเสร็จ ยังมีประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่อีกเป็นจำนวนมากยังไม่ได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่เพื่อให้การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่าน ได้กรุณาประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวให้ผู้ที่ยังค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ดังกล่าว กับองค์การบริหารส่วนตำบลยางโดยเร่งด่วนต่อไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาง