ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมออกกำลังกาย

มหกรรมออกกำลังกาย

14-09-2561 Hits:10

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

15-08-2561 Hits:12

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส

10-08-2561 Hits:13

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง"

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง…

03-08-2561 Hits:9

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

31-07-2561 Hits:14

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

19-07-2561 Hits:9

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

วารสาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติมาตรา
74 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 3537 ตามาตรา 19
แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติมถึง มาตรา 12
แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.
2520 จึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบครอง
ยื่นแบและชำระภาษี ดังต่อไปนี้

 
 
Powered by Phoca Download