ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

รพ.สต.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:43

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต.

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับรพ.สต.

14-02-2561 Hits:61

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ สภ.น้ำยืนจัด

14-02-2561 Hits:58

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

14-02-2561 Hits:60

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือน

โครงการอบรมให้ความรู้แยกขยะในครัวเรือน

14-02-2561 Hits:53

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

14-02-2561 Hits:51

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

คู่มือประชาชน

       ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำคู่มือสําหรับประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทราบ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

       ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำคู่มือสําหรับประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทราบ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

       ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำคู่มือสําหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยางเรื่องการขออนุญาตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2558 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

       ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำคู่มือสําหรับประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยางเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำคู่มือสําหรับประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยางเรื่องการขอใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
 
Powered by Phoca Download